Massage prices include VAT.

Types of massages 30mins 60mins 90mins 120mins
Thai solution 1499 Kč 2199 Kč 2999 Kč
Classic Thai 1099 Kč 1399 Kč 1799 Kč
Sports 1099 Kč 1399 Kč 1799 Kč
For pregnant 1099 Kč 1399 Kč 1799 Kč
Relaxing oil 1099 Kč 1399 Kč 1799 Kč
Foot 699 Kč 1099 Kč 1399 Kč
Back and neck 699 Kč 1099 Kč 1399 Kč
Royall 1299 Kč 1699 Kč 2099 Kč
Lava hot stones 1299 Kč 1699 Kč 2099 Kč
Herbal 1299 Kč 1699 Kč 2099 Kč
Peeling 1699 Kč 2099 Kč
Detoxifying skin peeling 799 Kč 1199 Kč
Fat reduction 1199 Kč 1699 Kč
Four hands 1799 Kč 2499 Kč 3099 Kč